Create your own Free Website! 1500 Templates, Galleries, Widgets, File Manager, Website Submission and much more!
Oferte paste 2013

Oferte paste 2013 

Vestigiile istorice:
- ruinele cetăţilor dacice de la : Bocşa, Colţan, Ocna de Fier, Oraviţa, Sasca Montană, Bănia, Fârliug, Zăvoi;
- ruinele castrelor romane întâlnite la: Mehadia (Ad Mediam), Teregova (Ad Pannonias), Vărădia (Arcidava),Jupa (Tibiscus), Drencova, Moldova Veche;
- cetăţile medievale: Mehadia (sec. al XIII-lea), Caraşova ţi Caransebeş (sec. al XIII-XIV-lea), Coronini, Bocşa şi Dreancova sau Dranko (sec. al XIV-lea); - descoperirile arheologice de la : Băile Herculane, Divici, Jupa etc.

Aşezările religioase:
 bisericile de lemn, situate în comuna Dognecea (1780) şi Caraşova (sec. al XIX-lea);
 schiturile:
- Piatra Scrisă (săpat în piatră), în spaţiul comunei Armeniş;
- Sfântul Ilie, situat pe muntele Semenic construit între anii 1945- 1946;
- Sfântul Ilie (1939-1940) de pe Muntele Mic, cunoscut şi sub numele de Sihastru;
- Brebu (1997) din comuna Brebu;
- Teiuş (1999) situat în Caransebeş;
- Sfântul Ilie cel Nou de la Partoş, zidit în perioada 1976-1979, în incinta Seminarului teologic din Caransebeş;
- Almăj-Putna (1996) din satul Putna, comuna Prigor;

Oferte paste 

 mănăstiri:
- Bocşa-Vasiovei (1905-1907) situată în Bocşa;
- Călugăra (1860-1861) din Ciclova Română, Oraviţa;
- Bogâltin (1949), satul Bogâltin, comuna Cornereva;
- Slatina Nera (1990) situată în perimetrul comunei Sasca Montană;
- Baziaş ortodoxă sârbă (1225-prima aşezare şi apoi din sec. al XVIIlea) sat Baziaş, comuna Socol;
- Zlatiţa, mănăstire ortodoxă sârbă a cărei biserică datează din sec. al XVIII-lea situată în satul cu acelaşi numen comuna Socol;
- Cusici- ruine din sec. al XVII-lea, satul Zlatiţa, comuna Socol (ortodoxă sârbă);
 biserici:
- Catedrala Episcopală Caransebeş (1449-renovată periodic), construită în stil baroc;
- Sfântul Gheorghe (sec. al XVIII-lea) din Caransebeş;
- Sfântul Ioan Botezătorul (1781) din Caransebeş;
- franciscană, tot din Caransebeş, ctitorită în anul 1725;
- romano-catolică, datând din sec. al XVIII-lea din localitatea Bocşa;
- romano-catolică, construită în 1828 în Anina;
- Buna Vestire (1755) din Bocşa;
- Adormirea Maicii Domnului (1781-1784) din Oraviţa etc.

Oferta paste 

Patrimoniul cultural artistic
 muzee:
- Regimentului de graniţă din Caransebeş;
- de mineralogie din Ocna de Fier;
- arheologic din Vărădia;
- de istorie a teatrului şi oraşului Oraviţa şi cel al farmaciei din această localitate;
- Farmacia Steiedorf şi muzeul de istorie din Anina;
- sătesc de arheologie şi etnografie Liubcova;
- judeţean de etnografie Caransebeş;
- de istorie, arheologie, etnografie şi ştiinţele naturii amenajat în Moldova Nouă;
- casa memorială a generalului Dragalina din municipiul Caransebeş;
- statuia generalului Traian Doda (Caransebeş);
- morile şi pivele tradiţionale de la Cornereva, Băuţar, Sicheviţa, Borlova, Bănia;
- ceramica de la Biniş, comuna Doclin;
- arhitectura şi arta populară întâlnită la: Glimboca, Bucova, Băuţari, Obreja, Zerveşti, Gârnic, Cărbunari, Bozovivi etc.;
- crucea de pe Muntele Mic;
- Monumentul turismului situat la aproximativ 3 km de satul Ruşchiţa (1936), având trei metri înălţime, unic în lume;
- lacurile antropice de la Văliug, Breazova, Secu, Trei Ape, Buhui şi Mărghitaş.

Oferte paste 2013 

Manifestările anuale cu valenţe turistice:
- nedeile satelor cărăşene;
- sărbătoarea liliacului din comunele Caraşova şi Eftimie Murgu;
- sărbătoarea narciselor ce are loc în localitatea Zerveşti;
- sărbătoarea cornilor de la Lăpuşnicul Mare;
- Alaiul Primăverii (aprilie) şi Cântecul Bârzavei (august) care se desfăşoară în Reşiţa;
- festivalul „Luţă Ioniţă” (muzică populară) de la Caransebeş;
- festivalul „Hercules” din Băile Herculane.
Vestigiile istorice:
 descoperirile arheologice de pe întreg teritoriu judeţului şi în special de la: zona Munţilor Orăştiei, Sarmizegetusa Ulpia Traiana;
 ruinele cetăţilor dacice cum sunt cele de la Costeşti, Blidaru, Piatra Roşie, Grădiştea Muncelului (toate dispuse până la o distanţă de aproximativ 40 km de Orăştie)
 ruinele capitalei Daciei romane de lângă Haţeg (17 km distanţă), Sarmizegetusa Ulpia Traiana (Forul Coloniei, amfiteatrul, necropola antică);
 vestigiile castrului roman de la Veţel (amfiteatru, băi, apeducte), Orăştioara de Sus şi a aşezării romane Călan;
 cetăţile:
- Devei (sec. al XIII-lea) situată pe un con vulcanic la o altitudine de 184 m;
- Mălăieşti (Sălaşu de Sus) şi Colţ din secolul al XIV-lea.

 Oferte paste 

 castelele:
- Corvineştilor din Hunedoara, construit în secolul al XII-lea pe un colţ de stâncă, îmbinând stilul gotic cu elemente ale Renaşterii şi stilului baroc;
- Magna Curia din Deva, ridicat în secolul al XVI-lea în stil renaşcentist şi având transformări baroce, cunoscut şi sub numele de Bethlen;
- Sântămărie Orlea din secolul al XVII-lea.
Aşezările religioase:
 schiturile:
- Colţ din apropierea localităţii Râu de Mori datând din secolul al XV-lea;
- Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (1992), satul Cucuiş, comuna Beriu;
- Ghelari (1997), comuna Ghelari;
- Sfântul Ierarh Nicolae (1992-1999) situat pe Valea Ungurului în Poiana Muntelui, lângă oraşul Vulcan;
- Straja (1999) pe muntele cu acelaşi nume, în apropierea oraşului Lupeni;

Oferta paste 

 mănăstirile:
- Prislop, satul Silvaşu de Sus, cunoscută din sec. al XIV-lea şi refăcută în anul 1564;
- Criscior (1992-1999), comuna Criscior;
- Crişan (Vaca), sat Crişan, comuna Ribiţa, dăinuie dinainte de anul 1784.
 bisericile:
- Sântămărie Orlea din sec. al XIII-lea (stil romanic);
- Strei (sec. al XIII-lea) şi pictura sec. al XIV-lea), în stil romanogotic;
- Criscior construită în sec. al XIV-lea;
- Ribiţa ctitorită în anul 1417;
- Ortodoxă Hunedoara ce datează din sec. al XV-lea;
- Reformată din Geoagiu, ce are în ziduri pietre romane din castrul Germisara;
- din lemn de la Almaşul Mic de Munte (aproximativ anul 1600);
- Densuş ridicată în sec. al XIII-lea. Patrimoniul cultural-artistic:
 muzee:
- de istorie a mineritului cunoscut ca Muzeul Aurului din Brad (unic în Europa);
- al mineritului din Valea Jiului situat în oraşul Petroşani;
- de artă populară din Orăştie, înfiinţat încă din anul 1952;
- memorial „Aurel Vlaicu” de la Ţebea;
 monumente:
- Palia din Orăştie, sculptată de Nicolae;
- Mormântul lui Avram Iancu de la Ţebea; 

Manifestări anuale:
- hore şi nedei;
- obiceiurile pastorale;
- Târgul de fete de la Găina;
- Sărbătorile de la Costeşti şi Ţebea.

Oferte paste 2013  Judeţul Timiş

Vestigii istorice:
 tezaurele monetare descoperite la Remetea Mare, Criciova şi Jdioara;
 descoperirile arheologice de la Cruceni, Bobda, Livezile, Timişoara, Parţa, Izvin, Nerău, Cenad, Beba Veche, Hodoni etc;
 necropolele de la Cruceni, Parţa, Comloşu Mare, Cenad, Bobda, Nerău, Uivar etc;
 cetăţi:
- ruinele cetăţii Jdioara datată din sec. al XIV-lea;
- ruinele de la Cenad (sec. al XI-lea);
- „donjonul” numit culă de localnicii din Ciacova (sec. al XIII-lea), stilul de construcţie este cel din etapa de tranziţie de la romanic la gotic;
- ruine ale cetăţii feudale Margina (sec. al XV-lea);
- Bastionul cetăţii Timişoarei (părţi) ridicată în sec. al XVIII-lea;
 castele:
- Castelul de la Banloc construit în anul 1793;
- Castelul de la Comloşu Mare, ridicat la sfârşitul sec. al XIX-lea;
- Nako (sec. al XIX-lea) din localitatea Sânicolau Mare;
- Iancu de Hunedoara, din Timişoara, construit între 1307-1315;
- conacul în stil baroc, ridicat în anul 1792 în Lovrin.
Aşezările religioase
 schituri:
- Acoperământul Maicii Domnului, satul Luncanii de Sus (2001;
- Adormirea Maicii Domnului, comuna Fârdea (2001);
- Pietroasa, satul cu acelaşi nume, comuna Victor Vlad Delamarina (1997);
 mănăstiri:
- Cebza, comuna Ciacova (1758);
- Ierşnic, comuna Ohaba Lungă (1996);
- Izvorul Miron, din apropierea localităţii Româneşti (1912-1913), unică în Banat prin pictura exterioară în frescă, stil bizantin;
- Săraca, satul Şemlacul Mic, datează din sec. al XII- XIII-lea; Timişeni, comuna Şag, înfiinţată în anul 1944;
- Partoş, din localitatea cu acelaşi nume (sec. al XIV-lea);

Tags: Oferte paste 2013 romania Oferte paste Oferte paste 2013 paste 2013 oferta paste cazare paste